Politica de confidentialitate

Protectia datelor dumneavoastra cu caracter personal este importanta pentru noi, prin urmare, acordam o atentie deosebita protejarii vietii private a vizitatorilor care acceseaza site-ul www.dechuang.ro, precum si a celor ale caror date cu caracter personal ne-au fost furnizate de o terta parte, sau la care am avut acces dintr-o alta sursa, in conformitate cu Regulamentul (UE) 2016/679 al Parlamentului European si al Consiliului din data de 27 aprilie 2016 privind protectia persoanelor fizice in ceea ce priveste prelucrarea datelor cu caracter personal si libera circulatie a acestor date (cunoscuta si sub numele de ,,GDPR”).

Va rugam sa acordati o atentie deosebita lecturarii urmatoarei Politici de confidentialitate pentru a intelege modul in care vor fi tratate informatiile dumneavoastra („date personale”).
Politica de confidentialitate explica practicile Dechuang Investment Management S.R.L. (in continuare denumita “Dechuang Romania”), referitoare la aplicarea prevederilor GDPR, precum si drepturile de care beneficiati cu privire la modul in care informatiile dumneavoastra sunt prelucrate de catre Dechuang Romania.

Prelucrarea datelor cu caracter personal efectuata de Dechuang Romania se va realiza intotdeauna in conformitate cu prevederile GDPR, precum si cu reglementarile privind protectia datelor cu caracter personal. Prin Politica de confidentialitate, Dechuang Romania doreste sa informeze persoanele vizate cu privire la natura datelor cu caracter personal pe care le colectam si le procesam, precum si cu privire la scopurile prelucrarii. In plus, persoanele vizate sunt informate prin intermediul Politicii GDPR si cu privire la drepturile de care beneficiaza.

CINE SUNTEM?
Dechuang Investment Management S.R.L., persoana juridica romana cu sediul social in Bucuresti, Strada Dragusin Deleanu, nr. 71 B, Sector 2, avand numar de ordine in Registrul Comertului J40/15497/2016, Cod de inregistrare fiscala RO36775318 .

CE SUNT DATELE CU CARACTER PERSONAL?
„Date personale” inseamna orice informație sau informatii care a pot identifica direct (de exemplu, numele dumneavoastra) sau indirect (de exemplu, prin intermediul datelor pseudonime, cum ar fi un numar de identificare unic). Aceasta inseamna ca datele personale includ lucruri precum numele si prenumele, adresa de e-mail, domiciliul, telefonul mobil, datele pe copia cartii de identitate, date de stare civila numele de utilizator, fotografiile de profil, preferințele personale si obiceiurile de cumparaaturi, continutul generat de utilizatori, informatiile financiare si informațiile privind situatia financiara. Acestea ar putea include si identificatori numerici unici, cum ar fi adresa IP a computerului dumneavoastra, precum ssi modulele cookie.

CE INSEAMNA PRELUCRAREA DATELOR CU CARACTER PERSONAL?
“Prelucrarea” inseamna orice operatiune sau set de operatiuni efectuate asupra datelor cu caracter personal sau asupra seturilor de date cu caracter personal, cu sau fara utilizarea de mijloace automatizate, cum ar fi colectarea, inregistrarea, organizarea, structurarea, stocarea, adaptarea sau modificarea, extragerea, consultarea, utilizarea, divulgarea prin transmitere, diseminarea sau punerea la dispozitie in orice alt mod, alinierea sau combinarea, restrictionarea, stergerea sau distrugerea.

CARE SUNT DATELE CU CARACTER PERSONAL PE CARE LE PRELUCRAM?
Datele cu caracter personal care vor fi prelucrate sunt urmatoarele: nume, prenume, domiciliu/ resedinta, serie si nr. carte de identitate, stare civila, CNP, varsta, cetatenie, data nasterii, numar de telefon si e-mail, date care rezulta din actele de proprietate (inclusiv din istoricul proprietatilor, precum si din extrasele de Carte Funciara aferente imobilelor proprietate personala).

PRINCIPII PRIVIND PRELUCRAREA DATELOR
Dechuang Romania se obliga sa respecte principiile de protectie a datelor cu caracter personal (denumite in continuare „Principiile”) prevazute de de confidentialitate, pentru a se asigura ca toate datele sunt:
• Prelucrate in mod corect, legal si transparent;
• Colectate in scopuri specificate, explicite si legitime;
• Adecvate, relevante si limitate in raport cu scopurile pentru care sunt prelucrate;
• Corecte si actualizate;
• Pastrate intr-o forma care nu permite identificarea persoanelor vizate mai mult timp decat este necesar in raport de scopul prelucrarii;
• Procesate in conformitate cu drepturile persoanei vizate, intr-un mod care sa asigure o securitate adecvata a prelucrarii, astfel incat datele sa fie integre, confidentiale si disponibile.

TEMEIUL SI SCOPURILE PRELUCRARII DATELOR CU CARACTER PERSONAL
In scopul incheierii si executarii contractelor – Conform art. 6 alin. 1 lit. b) din GDPR, pot fi prelucrate date personale in scopul incheierii sau executarii contractului de rezervare, a antecontractului si a contractului de vanzare-cumparare sau pentru alte tipuri de tranzactii imobiliare.
In scopul indeplinirii unor obligatii legale – Conform art. 6 alin. 1 lit. c) din GDPR, pot fi prelucrate date personale in scopul indeplinirii unor obligatii legale.
In scop de marketing – Conform art. 6 alin. 1 lit. a) din GDPR, pot fi prelucrate date personale daca persoana vizata si-a dat consimtamantul pentru prelucrarea datelor sale cu caracter personal pentru unul sau mai multe scopuri specifice.
In scopul indeplinirii obiectului nostru de activitate – Conform art. 6 alin. 1 lit. a) din GDPR, pot fi prelucrate date personale daca persoana vizata si-a dat consimtamantul pentru prelucrarea datelor sale cu caracter personal pentru unul sau mai multe scopuri specifice.

PROCESAREA FORMULARULUI DE CONTACT
Dechuang Romania va folosi informatiile pe care le furnizati in sectiunea corespunzatoare de contact, existenta pe site, exclusiv cu scopul de a procesa solicitarea dumneavoastra.
Prin furnizarea oricaror date cu caracter personal prin intermediul site-ului www.dechuang.ro, intelegeti si sunteti de acord ca datele dumneavoastra vor fi prelucrate in conformitate cu prevederile Politicii de confidentialitate.

DIVULGAREA DATELOR CU CARACTER PERSONAL CATRE TERTI
Datele cu caracter personal prelucrate de catre Dechuang Romania vor putea fi divulgate si/ sau transferate catre terti doar in situatia in care exista consimtamantul dumneavoastra expres pentru a proceda in acest sens, cu exceptia situatiilor in care exista o obligatie legala/ contractuala pentru Dechuang Romania de a proceda in acest mod.

PRELUCRARE AUTOMATA DE DATE – COOKIE
Site-ul www.dechuang.ro foloseste identificatori de tip Cookie. In acest sens puteti consulta Politica noastra de Cookie, disponibila pe site, si va puteti exercita dreptul de a dezactiva Cookies, astfel cum este mai jos precizat. Va rugam sa consultati Politica de Cookies pentru mai multe informatii.

PERIOADA STOCARII DATELOR
Dechuang Romania poate pastra datele prelucrate pentru diferite perioade de timp, apreciate ca fiind rezonabile, in conformitate cu scopurile indicate anterior. Pastram datele dumneavoastra numai pentru perioada necesara pentru atingerea scopului pentru care detinem datele, pentru a satisface nevoile dumneavoastra sau pentru a ne indeplini obligatiile impuse de lege.
Pentru a sti cat timp pot fi pastrate datele dumneavoastra, folosim urmatoarele criterii:
• Atunci cand achizitionati drepturi de proprietate, pastram datele dumneavoastra personale pe durata relatiei noastre contractuale si ulterior pe perioada stabilita de normele financiar – contabile, respectiv pentru o perioada de 10 ani;
• In cazul in care participati la o oferta promotionala, pastram datele dumneavoastra personale pe durata ofertei promotionale;
• In cazul in care ne contactati pentru o intrebare, pastram datele dumneavoastra personale pe durata necesara procesarii intrebarilor, dar nu mai mult de 10 ani;
• In cazul in care v-ati oferit consimtamantul pentru marketing, pastram datele dumneavoastra personale pana cand va dezabonati sau solicitati sa le stergem sau dupa o perioada de inactivitate. In acest sens, mentionam ca datele stocate in bazele noastre de date pentru scopul comunicarilor de marketing direct sunt sterse din evidentele acestor baze de date la 10 ani de ultima interactiune cu dumneavoastra;
• In cazul in care modulele cookie sunt stocate pe computer, le pastram atata timp cat este necesar pentru ca acestea sa isi atinga scopurile si pentru o perioada definita in conformitate cu reglementarile si indrumarile locale. In acest sens, mentionam ca datele prelucrate prin modulele cookies folosite pentru a furniza publicitate comportamentala online, vor fi pastrate pentru o perioada de maxim 10 ani de la colectarea acestora, in baza consimtamantului dumneavoastra.

DREPTURILE PERSOANELOR VIZATE
In conformitate cu GDPR, aveti o serie de drepturi cu privire la datele personale pe care Dechuang Romania S.R.L. le prelucreaza:
• Dreptul de acces la datele prelucrare – Aveți dreptul de a accesa datele personale pe care le detinem;
• Dreptul la rectificarea datelor – Aveți dreptul sa cereti ca datele dumneavoastra sa fie rectificate daca sunt inexacte sau invechite si/ sau sa le completati daca acestea sunt incomplete.
• Dreptul la stergerea datelor (“dreptul de a fi uitat”) – In unele cazuri, aveti dreptul de a obține stergerea sau distrugerea datelor dumneavoastra. Acesta nu este un drept absolut, deoarece uneori s-ar putea sa fim fortati sa pastram datele dumneavoastra din motive legale sau juridice.
• Dreptul la restrictionarea prelucrarii – Aveți dreptul sa solicitati restrictionarea processrii datelor dumneavoastra. Acest lucru inseamna ca prelucrarea datelor dumneavoastra este limitata, astfel incat sa putem pastra datele, dar sa nu le utilizam sau sa le procesam. Acest drept se aplica in circumstante specifice prevazute de Regulamentul general privind protecția datelor;
• Dreptul la portabilitatea datelor – Aveti dreptul sa mutati, sa copiati sau sa transferati datele care va intereseaza din baza noastra de date intr-o alta;
• Dreptul de opozitie – Va puteti opune in orice moment prelucrarii datelor dumneavoastra atunci cand o astfel de prelucrare se bazeaza pe un interes legitim.
• Dreptul de a retrage consimtamantul in orice moment – Va puteți retrage consimtamantul in ceea ce priveste prelucrarea datelor dumneavoastra atunci cand o astfel de procesare se bazeaza pe consimtamant;
• Dreptul de a depune o plangere la autoritatea de supraveghere competenta – Aveți dreptul sa depuneti o plangere in fata autoritatii de protectie a datelor din tara dumneavoastra de resedinta sau de domiciliu pentru a contesta practicile de protecție a datelor oferite de Dechuang Romania;
• Dreptul de a va opune prelucrarii datelor dumneavoastra in scopuri de marketing direct – Va puteti dezabona sau renunta la comunicarea noastra de marketing direct in orice moment;
• Dreptul de a va opune prelucrarii datelor dumneavoastra de catre noi atunci cand desfasuram actiuni in interes public sau in interesele legitime proprii sau ale unui tert;
• Dreptul de a dezactiva Cookies – aveti dreptul sa dezactivati modulele cookie. Setarile din browser-ele de Internet sunt de obicei programate in mod implicit pentru a accepta modulele cookie, dar puteti sa le reglați usor, modificand setarile browser-ului.

SOLICITARI JURIDICE
Accesam, pastram si oferim informatiile dumneavoastra autoritatilor de reglementare, factorilor de aplicare a legii sau altor entitati: Ca raspuns la o solicitare de natura juridica, atunci cand consideram, cu buna-credinta, ca legea ne impune acest lucru. De asemenea, este posibil sa raspundem la solicitari de natura juridica atunci cand consideram, cu buna-credinta, ca raspunsul impus de legile din jurisdictia respectiva afecteaza utilizatorii din acea jurisdictie si este conform cu standardele recunoscute la nivel international.
Informatiile pe care le primim despre dumneavoastra pot fi accesate si stocate o perioada mai lunga de timp atunci cand fac obiectul unei solicitari de natura juridica sau unei obligatii legale, al unei anchete guvernamentale, sau al unor investigatii privind posibile incalcari ale conditiilor sau politicilor noastre, sau in alte cazuri pentru a preveni prejudiciile.

RELATIILE CU ALTI OPERATORI
In functie de context, s-ar putea sa ne gasim in situatia necesitatii absolute de a oferi informatii la un nivel mai inalt, atat global, cat si intern sau extern, partenerilor nostri si celor cu care facem transfer de date cu respectarea Politicii de confidentialitate, in virtutea asigurarii oferirii unor servicii cat mai profesionale cu putinta. Informatiile controlate de Dechuang Romania S.R.L. ar putea fi transferate, transmise sau stocate si prelucrate in UE sau in alte tari decat tara in care locuiti, in scopurile descrise in aceasta politica. Aceste transferuri de date sunt necesare pentru a putea furniza servicii la cel mai inalt nivel, precum si a continua sa va furnizam materialele noastre la cel mai bun nivel profesional. Utilizam clauze contractuale standard aprobate de Comisia Europeana si ne bazam pe deciziile privind caracterul adecvat emise de Comisia Europeana cu privire la anumite tari, dupa caz, in ceea ce priveste transferurile de date din SEE catre Statele Unite si catre alte tari.

SECURITATEA PRELUCRARII
Dechuang Romania a adoptat masuri tehnice si organizatorice de prelucrare a datelor, actualizate in conformitate cu cerintele GDPR, cu scopul de a proteja datele dumneavoastra cu caracter personal impotriva oricaror actiuni de acces neautorizat, utilizare necorespunzatoare sau divulgare, modificare neautorizata, distrugere sau pierdere accidentala.

EXONERARE DE RASPUNDERE
Site-ul www.dechuang.ro poate contine legaturi catre alte site-uri si/sau alte pagini web care nu sunt proprietatea Dechuang Romania. Dechuang Romania nu isi asuma nicio responsabilitate cu privire la continutul acestor site-uri si, prin urmare, nu va putea fi tinuta raspunzatoare pentru continutul, publicitatea, bunurile, serviciile, software-ul, informatiile sau alte materiale disponibile pe sau prin intermediul acestor site-uri. Dechuang Romania nu va fi responsabila de pierderea datelor cu caracter personal, de orice efecte negative asupra datelor personale ale vizitatorilor sau de alte daune morale si/ sau patrimoniale cauzate de accesul la respectivele site-uri.

ACTUALIZAREA POLITICII DE PROTECTIE SI PRELUCRARE A DATELOR CU CARACTER PERSONAL
Va rugam sa aveti in vedere faptul ca prezenta Politica poate face obiectul unor modificari periodice de continut, prin actualizarea site-ului www.dechuang.ro.

Here is the title
And here is some other text information, you can put a link too.